THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Lucy's
Địa chỉ tên miền: lucys.com.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Tăng Tuyết Nhi
MST cá nhân: 8065033551
Địa chỉ: số 17, đường số 70, phường 10 quận 6
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0907741168

Thông tin đánh giá tín nhiệm