THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: mrthanh watch
Địa chỉ tên miền: mrthanhwatch.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Mai Diễm Hằng
MST cá nhân: 8100006708
Địa chỉ: số nhà 55 tổ 7 phường Túc Duyên, tp Thái Nguyên
Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0389915051

Thông tin đánh giá tín nhiệm