THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Sửa Ngay
Địa chỉ tên miền: suangay.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Phạm Quyết Nghị
MST cá nhân: 8473603489
Địa chỉ: Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định
Tỉnh/Thành phố: Nam Đinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0347811175

Thông tin đánh giá tín nhiệm