THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mắm nêm dì cẩn
Địa chỉ tên miền: mamnemdican.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Văn Dũng
MST cá nhân: 8123451448
Địa chỉ: Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai
Tỉnh/Thành phố: Lào Cai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0357951994

Thông tin đánh giá tín nhiệm