THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nguyễn Lập
Địa chỉ tên miền: nguyenlap.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Trường Giang
MST cá nhân: 8005713270
Địa chỉ: Tổ 28 Khóm 3, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh
Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936393989

Thông tin đánh giá tín nhiệm