THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Trà Cung Đình Huế
Địa chỉ tên miền: tracungdinhhue.com.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Văn Phượng
MST cá nhân: 3300396076
Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02343959595

Thông tin đánh giá tín nhiệm