THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phấn Nụ Bà Tùng Huế
Địa chỉ tên miền: phannubatunghue.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Lê Thùy Anh
MST cá nhân: 0313864456
Địa chỉ: 606/164 3 tháng 2 F.14 Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909443302

Thông tin đánh giá tín nhiệm