THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ Phẩm | Ngôi Sao May MẮn
Địa chỉ tên miền: ngoisaomayman.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Đạt
MST cá nhân: 1401183338
Địa chỉ: Số 277, đường nguyễn huệ, khóm 1, phường 1, thảnh phố sadec, tỉnh đồng tháp
Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0939173976

Thông tin đánh giá tín nhiệm