THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bé Bụ Bẫm
Địa chỉ tên miền: bebubam.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: NGUYỄN BÁ CHÍ
MST cá nhân: 1701300589
Địa chỉ: Tổ 3C, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988775998

Thông tin đánh giá tín nhiệm