THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://kemtannhietpc.com/
Địa chỉ tên miền: kemtannhietpc.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Lê Văn Đạo
MST cá nhân: 8082941761
Địa chỉ: 493a/137a CMT8 P13 Q10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0906452165

Thông tin đánh giá tín nhiệm