THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: lagitech.vn, lagicomputer.vn
Địa chỉ tên miền: lagitech.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thanh Quý
MST cá nhân: 0314613624
Địa chỉ: 172 LÝ THÁI TỔ, XÃ TÂN TIẾN, THỊ XÃ LAGI
Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0989912688

Thông tin đánh giá tín nhiệm