THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://phukienflytech.vn/
Địa chỉ tên miền: phukienflytech.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Võ Việt
MST cá nhân: 8474061687
Địa chỉ: Thôn Phạm Dùng - An Hồng - An Dương - Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01662960896

Thông tin đánh giá tín nhiệm