THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: MuaBanDacSan
Địa chỉ tên miền: muabandacsan.net
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Hoàng Quang Khải
MST cá nhân: 8304220322
Địa chỉ: Niên Tiến - Thái Niên - Bảo Thắng - Lào Cai
Tỉnh/Thành phố: Lào Cai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01644233205

Thông tin đánh giá tín nhiệm