THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://benshop.vn
Địa chỉ tên miền: benshop.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Thiện Trung
MST cá nhân: 8048211758
Địa chỉ: Khu phố I, phường Đông Hải, Phan Rang
Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0918443958

Thông tin đánh giá tín nhiệm