THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Thảo Mộc Xanh
Địa chỉ tên miền: thaomocxanh.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Huỳnh Kỳ Vương
MST cá nhân: 8088643218
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Ninh Hiệp,Ninh Hòa, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932087345

Thông tin đánh giá tín nhiệm