THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Di động Hà Nội
Địa chỉ tên miền: didonghanoi.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nông Văn Mộc
MST cá nhân: 8275003793
Địa chỉ: Xã Xuân Lương, Huyện yên Thế, Bắc Giang
Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0981599988

Thông tin đánh giá tín nhiệm