THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: thanhtrucspa.com
Địa chỉ tên miền: thanhtrucspa.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Lê Thị Thanh Trúc
MST cá nhân: 8401470261
Địa chỉ: Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0916807377

Thông tin đánh giá tín nhiệm