THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://ellyza.com.vn/
Địa chỉ tên miền: ellyza.com.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Lương Ngọc Quỳnh Như
MST cá nhân: 0314518579
Địa chỉ: 18/1 Lãnh Binh Thăng, P13, Q11
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839624407

Thông tin đánh giá tín nhiệm