THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.linhkienlaptopld.com
Địa chỉ tên miền: linhkienlaptopld.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
MST cá nhân: 8076625528
Địa chỉ: 85 khu 4 hà trì - hà cầu- hà đông -Hn
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0977140882

Thông tin đánh giá tín nhiệm