THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Lồng Đèn Việt
Địa chỉ tên miền: longdenviet.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
MST cá nhân: 8117358867
Địa chỉ: 18/16 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0989778247

Thông tin đánh giá tín nhiệm