THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Chợ Sỉ Online
Địa chỉ tên miền: chosionline.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Quang Ngọc Tân
MST cá nhân: 8397204049
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0975251616

Thông tin đánh giá tín nhiệm