THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: KaT Jewelry
Địa chỉ tên miền: katjewelry.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Võ Hà Trung
MST cá nhân: 8452586183
Địa chỉ: 391/10 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0969488210

Thông tin đánh giá tín nhiệm