THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Yêu Vẹt
Địa chỉ tên miền: yeuvet.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hùng
MST cá nhân: 8010568928
Địa chỉ: 180 hàng thao , phường ngô quyền, Thành Phố Nam Định
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0941428981

Thông tin đánh giá tín nhiệm