THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hệ thống tưới nhỏ giọt
Địa chỉ tên miền: hethongtuoinhogiot.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Đỗ Lâm Hoàng
MST cá nhân: 8118058023
Địa chỉ: Số 5/2/897 Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0942760998

Thông tin đánh giá tín nhiệm