THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: cuahanglyson
Địa chỉ tên miền: cuahanglyson.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Đặng Văn Chức
MST cá nhân: 0306214802
Địa chỉ: Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938610639

Thông tin đánh giá tín nhiệm