THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Blueteams -Truyền thông & Thương hiệu trực tuyến
Địa chỉ tên miền: blueteams.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Đình Thiện
MST cá nhân: 8411119694
Địa chỉ: Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 917200203

Thông tin đánh giá tín nhiệm