THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Giải pháp công nghệ - Linh kiện điện tử HTpro
Địa chỉ tên miền: htpro.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Thị Thủy
MST cá nhân: 8430180863
Địa chỉ: Hồng Thuận - Giao Thủy - Nam Định
Tỉnh/Thành phố: Nam Đinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01636326338

Thông tin đánh giá tín nhiệm