THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tèobokki
Địa chỉ tên miền: tteokbokki.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Lê Uyên Trinh
MST cá nhân: 0309355819
Địa chỉ: 448/1 Lý Thái Tổ Phường 10 Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903714000

Thông tin đánh giá tín nhiệm