THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đình Tỉnh
Địa chỉ tên miền: dinhtinh.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Đình Tỉnh
MST cá nhân: 8320589639
Địa chỉ: 266 thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập
Tỉnh/Thành phố: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0977800155

Thông tin đánh giá tín nhiệm