THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bát Trân
Địa chỉ tên miền: battran.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Đặng Quốc Vũ
MST cá nhân: 8109614002
Địa chỉ: Tổ 14, Phường Hội Phú, TP. Pleiku
Tỉnh/Thành phố: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938475656

Thông tin đánh giá tín nhiệm