THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Ngu Coc Viet
Địa chỉ tên miền: ngucocviet.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Văn Tiến Nam
MST cá nhân: 8054913956
Địa chỉ: 49/32 Trần Kế Xương, phường 7, Quận Phú nhuận, TP.HCM, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0946553468

Thông tin đánh giá tín nhiệm