THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Chợ Đồ Khô
Địa chỉ tên miền: chodokho.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Hồ Hồng Hạnh
MST cá nhân: 8021173569
Địa chỉ: 404 Lô B C/C Trần Quang Diệu P13, Q3, HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902609916

Thông tin đánh giá tín nhiệm