THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Laptop Quảng Ngãi
Địa chỉ tên miền: shop.tech76.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Đỗ Văn Đệ
MST cá nhân: 8010465087
Địa chỉ: 681 Quang Trung, P. Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0905277568

Thông tin đánh giá tín nhiệm