THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Sản vật núi rừng
Địa chỉ tên miền: sanvatnuirung.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nhân
MST cá nhân: 8129286328
Địa chỉ: 185/24 Ni Sư Huỳnh Liên, P10, Q Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0979532377

Thông tin đánh giá tín nhiệm