THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mua Hàng trực tuyến ibuyonline.vn
Địa chỉ tên miền: ibuyonline.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Đặng Văn Tuyên
MST cá nhân: 0313608558
Địa chỉ: T. Đồng Tâm – X. Cư Huê- H. Eakar – T. Đắk Lắk
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0935039599

Thông tin đánh giá tín nhiệm