THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: ĐIỆN TỬ 4U
Địa chỉ tên miền: dientu4u.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Đô
MST cá nhân: 8009411094
Địa chỉ: Thôn Nhân Trai, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936450560

Thông tin đánh giá tín nhiệm