THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Thành Trung Mobile
Địa chỉ tên miền: thanhtrungmobile.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
MST cá nhân: 0304670091
Địa chỉ: 1399 Đường 3/2, Phường 16, Q.11
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0969006900

Thông tin đánh giá tín nhiệm