THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: MaxMobile
Địa chỉ tên miền: maxmobile.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Lại Thế Hà
MST cá nhân: 0106711740
Địa chỉ: Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên
Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0968655655

Thông tin đánh giá tín nhiệm