THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Thuốc chính hãng
Địa chỉ tên miền: thuocchinhhang.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Đức Nhanh
MST cá nhân: 8105331980
Địa chỉ: Hành Thiện - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0966209920

Thông tin đánh giá tín nhiệm