THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Lê Sang
Địa chỉ tên miền: lesang.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Lê Thế Sang
MST cá nhân: 0105964643
Địa chỉ: Đội 1, Hà Hà, Hà trung
Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0986456708

Thông tin đánh giá tín nhiệm