THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Inox Phước Thịnh
Địa chỉ tên miền: inoxphuocthinh.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Đức Lục
MST cá nhân: 0101030603
Địa chỉ: Đức Thạnh - Mộ Đức - Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0439949461

Thông tin đánh giá tín nhiệm