THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://laptopcuhaiphong.vn/
Địa chỉ tên miền: laptopcuhaiphong.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghĩa
MST cá nhân: 0201643508
Địa chỉ: Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0937211368

Thông tin đánh giá tín nhiệm