THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Độc Mộc
Địa chỉ tên miền: docmoc.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Phạm Ngọc Cảnh
MST cá nhân: 0104958012
Địa chỉ: Số nhà 253, khu 3, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Tỉnh/Thành phố: Thái Bình
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01668818101

Thông tin đánh giá tín nhiệm