THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mua sắm trực tuyến, dịch vụ tại nhà
Địa chỉ tên miền: nhanh24h.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Vũ Văn Vinh
MST cá nhân: 8060987240
Địa chỉ: Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973488868

Thông tin đánh giá tín nhiệm