THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.247sport.vn
Địa chỉ tên miền: 247sport.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Minh Quyền
MST cá nhân: 8017290887
Địa chỉ: Đại Hợp - Kiến Thụy - Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0904555756

Thông tin đánh giá tín nhiệm