THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: banlongchim.com
Địa chỉ tên miền: banlongchim.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Phạm Văn Cương
MST cá nhân: 8026406658
Địa chỉ: Số 56 - Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0989188318

Thông tin đánh giá tín nhiệm