THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: XTDV Store
Địa chỉ tên miền: xtdv.group
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Tạ Xuân Trường
MST cá nhân: 8129456964
Địa chỉ: 8/11 Đường số 2, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0923994884

Thông tin đánh giá tín nhiệm