THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mắt Kính Việt
Địa chỉ tên miền: vietmatkinh.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: HUỲNH MINH THƯ
MST cá nhân: 0312295528
Địa chỉ: 42/15 đường 643 Tạ Quang Bửu , phường 4, Quận 8
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0916552521

Thông tin đánh giá tín nhiệm