THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: proship.vn - Giao hàng nhanh
Địa chỉ tên miền: proship.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Tấn Đạt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Microlink Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312654255
Trụ sở Doanh nghiệp: 09 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909053157

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm