THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bảo hộ lao động Phương Anh
Địa chỉ tên miền: baohophuonganh.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Tuyết
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Bảo hộ lao động Phương Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105534626
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Dương Đanh, Dương Xá, H. Gia Lâm. Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0466804970

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm